ENERMEDI INGENIERIA, S.L.
ENERMEDI INGENIERIA, S.L.

                                                   CÈDULA D’HABITABILITAT

Enermedi Ingeniería, S.L. realitza la cedula d´habitabilitat, amb la tramitació inclosa al ICAEN (Institut Català   d´energia) per tota Catalunya.

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que una vivenda compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ésser destinada a la residència de persones, sense perjudici de que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

Les dades que consten en la cèdula són:


- Adreça i ubicació de l'habitatge.
- La superfície útil de l'habitatge i de les habitacions.
- Les estades i els espais que componen l'habitatge.
- El llindar màxim d'ocupació.

Els nostres serveis:

  • Certificat d´habitabilitat
  • Taxes del visat en el Col·legi d'Arquitectes.
  • Tramitació en Gencat


Documentació necessària:

  • Planols o mides de l´habitatge
  • Cèdula caducada si la hi ha.

PREU:

 

Cedula d´habitabilitat (amb planols o mides facilitades per el client) = 80€ + IVA + Taxes (14,35€) = 111,15€